สำนักงานจเรตำรวจ จัดโครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558

97

news_head

ฉบับที่ 025  ประจำวันที่  22 ธันวาคม 2558

สำนักงานจเรตำรวจ จัดโครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558

                     วันนี้ (22 ธ.ค.2558) เวลา 08.40 น. พล.ต.อ.ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล จตช. เป็นประธานเปิดโครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 สำนักงานจเรตำรวจ โดยมี ข้าราชการตำรวจในสังกัด สำนักงานจเรตำรวจ, สำนักงานตรวจสอบภายใน และกองบินตำรวจ เข้าร่วมบริจาคโลหิต
                     สำนักงานจเรตำรวจ ได้ตระหนักถึงความจำเป็นของเลือดที่ใช้ในการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ตลอดจนผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการผ่าตัด ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ทำให้โรงพยาบาลต่างๆ มีความต้องการเลือดเพิ่มมากขึ้น แต่ปริมาณเลือดที่มีอยู่ตามธนาคารเลือด มีไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทำให้บางครั้งมีผู้ป่วยเสียชีวิตจากการขาดแคลนเลือดในการรักษาพยาบาลมากขึ้น ทั้งนี้ จึงได้จัดโครงการบริจาคโลหิตขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 เพื่อบรรเทาการขาดแคลนเลือดให้โรงพยาบาลได้มีเลือดในการรักษาผู้ป่วย และเพื่อให้ข้าราชการตำรวจได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ป่วย อีกด้วย

**************************************

ขอขอบคุณที่กรุณาเผยแพร่ข่าวสาร  กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แบ่งปัน