ฝึกอบรมเตรียมความพร้อมหน่วยปฏิบัติการพิเศษ ระดับ บช. ของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

806

news_head

ฉบับที่ 023  ประจำวันที่  18 ธันวาคม 2558

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ฝึกอบรมเตรียมความพร้อมหน่วยปฏิบัติการพิเศษ
ระดับ บช. ของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

                     วันนี้ (18 ธ.ค.58) เวลา 14.00 น. พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมหน่วยปฏิบัติการพิเศษระดับ บช. ของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นถึงขีดความสามารถของหน่วยปฏิบัติการพิเศษของ ตร. ณ ศูนย์ฝึกยุทธวิธี บก.สอ.บช.ตชด. อ.ชะอำ จว.เพชรบุรี
                     สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในฐานะของหน่วยงานรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม จึงมีหน้าที่หลักในการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชน และความมั่นคงของราชอาณาจักร โดยต้องมีความสามารถในการบูรณาการหน่วยปฏิบัติการพิเศษ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับภารกิจสำคัญที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีมาตรฐานสากล
                     ทั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้กำหนดระยะเวลาการฝึกอบรมโครงการเตรียมความพร้อมหน่วยปฏิบัติการพิเศษระดับ บช. ของ ตร. ระหว่างวันที่ 17 – 23 ธ.ค.58 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 500 คน ประกอบด้วย บช.ภ.1 – 9 และ ศชต. ตลอดจนการสาธิตการปฏิบัติการของหน่วยปฏิบัติการพิเศษ (เฉพาะทาง) และหน่วยปฏิบัติ ได้แก่ บช.น., บช.ตชด., บช.ก., บช.ปส., บช.ส., รพ.ตร., สพฐ.ตร., สทส., บ.ตร., รน. รวมทั้งหน่วยกู้ภัย, หน่วยปฐมพยาบาล และอาสาสมัคร มูลนิธิต่างๆ
                     การฝึกอบรมประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก คือ ทดสอบความพร้อมหน่วยปฏิบัติการพิเศษ สาธิตการปฏิบัติของหน่วยปฏิบัติการพิเศษเฉพาะทางต่างๆ เช่น อรินทราช 26 ของ บช.น., นเรศวร 261 ของ บช.ตชด., คอมมานโด ของ บช.ก., สยบไพรี ของ บช.ปส. และแบล็คไทเกอร์ ของ บช.ส. และเรียนเชิญผู้บังคับบัญชาระดับ ตร. และ บช. ร่วมชมการสาธิตร่วมกับประชาชนและสื่อมวลชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นถึงขีดความสามารถ ของหน่วยปฏิบัติการพิเศษของ ตร. ซึ่งการฝึกอบรมจะแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ระหว่างวันที่ 18 – 20 ธ.ค.58 ณ บก.สอ.
บช.ตชด. (ค่ายนเรศวร) อ.ชะอำ จว.เพชรบุรี และระหว่างวันที่ 21 – 23 ธ.ค.58 ณ รร.นรต. อ.สามพราน
จว.นครปฐม

**************************************

ขอขอบคุณที่กรุณาเผยแพร่ข่าวสาร  กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แบ่งปัน