สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับมอบยานพาหนะ วัสดุ และงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

141

news_head

ฉบับที่ 022  ประจำวันที่  15 ธันวาคม 2558

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับมอบยานพาหนะ วัสดุ และงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

                     วันนี้ (15 ธ.ค.58) เวลา 09.00 น. พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. มอบหมายให้ พล.ต.อ.ปัญญา มาเม่น ที่ปรึกษา(สบ10) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบยานพาหนะ วัสดุ และงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ให้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสถานีตำรวจ และเสริมสร้างการรักษาความปลอดภัยให้กับชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ของ สำนักทรพย์สินฯ โดยมี นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินฯ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมเทเวศร์ สำนักงานทรัพย์สินฯ
                     ทั้งนี้ สำนักงานทรัพย์สินฯ ร่วมกับ บช.น. ได้จัดทำโครงการสนับสนุนการปฎิบัติงานของ สน. เพื่อเสริมสร้างการรักษาความปลอดภัยให้กับชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ของสำนักงานทรัพย์สินฯ มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 โดยสนับสนุนงบประมาณปีละ 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ให้แก่ สน. ที่เข้าร่วมโครงการฯ ปีละ 5 แห่งๆ ละ 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) โดยแบ่งเป็นการสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่มาจากการมีส่วนร่วมของประชาชน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) และการสนับสนุนวัสดุ – อุปกรณ์ อาทิเช่น รถยนต์กระบะ 4 ประตู รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ 700,000 บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) สำหรับในปี 2558 สน. ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ สน.บางรัก, สน.ทองหล่อ, สน.เตาปูน, สน.บางพลัด และ สน.บางยี่ขัน

**************************************

ขอขอบคุณที่กรุณาเผยแพร่ข่าวสาร  กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แบ่งปัน