สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดพิธีรับมอบเสื้อพระราชทาน “Bike for Dad”

86

news_head

ฉบับที่ 021  ประจำวันที่  4 ธันวาคม 2558

สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดพิธีรับมอบเสื้อพระราชทาน “Bike for Dad”

                       สำนักงานตำรวจแห่งชาติ วันนี้ (4 ธ.ค.2558) เวลา 13.30 น. พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธีรับมอบเสื้อพระราชทานในส่วนของ ตร. โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับ ตร. และข้าราชการตำรวจที่มีรายชื่อเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 “Bike for Dad” เข้ารับ เสื้อพระราชทาน จำนวนทั้งสิ้น 199 นาย ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.
                     พิธีรับมอบเสื้อพระราชทานในส่วนของ ตร. วันนี้ เป็นการเข้ารับเสื้อพระราชทาน ซึ่ง พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ได้เข้ารับต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ ห้องพินิตประชานาถ ในศาลาว่าการกลาโหม เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.ที่ผ่านมา เพื่อนำมาประกอบพิธีรับเสื้อพระราชทาน ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้ข้าราชการตำรวจที่มีรายชื่อเข้าร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 11 ธ.ค.2558 เวลา 15.00 น. ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพร้อมกันทั่วประเทศ ได้รับเสื้อพระราชทานในการเข้าร่วมกิจกรรมต่อไป นอกจากนั้น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยังได้จัดนิทรรศการแสดงภาพบันทึกการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม ปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “Bike for Dad” ทั้งในด้านการถวายความปลอดภัยและการจัดการจราจร ไว้บริเวณโถงด้านหน้าห้องศรียานนท์ เพื่อให้ข้าราชการตำรวจผู้เข้าร่วมพิธี และสื่อมวลชนที่สนใจได้ร่วมชมนิทรรศการอีกด้วย
                     ในโอกาสนี้ ขอความร่วมมือมายังพี่น้องประชาชนร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังในพื้นที่ หากพบเหตุ วัตถุหรือบุคคลที่ต้องสงสัยว่าจะก่ออันตรายหรือความวุ่นวาย หรือหากประสงค์จะแจ้งเบาะแสการก่ออาชญากรรม สามารถแจ้งมายังสายด่วน 191 และ 1599 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

**************************************

ขอขอบคุณที่กรุณาเผยแพร่ข่าวสาร  กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แบ่งปัน