พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา ที่ปรึกษา(สบ 10)/โฆษก ตร. แถลงข่าว ขอความร่วมมือประชาชนเทศกาลลอยกระทง

175

news_head

ฉบับที่ 019  ประจำวันที่  23 พฤศจิกายน 2558

พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา ที่ปรึกษา(สบ 10)/โฆษก ตร. แถลงข่าว
ขอความร่วมมือประชาชนเทศกาลลอยกระทง

                       สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา ที่ปรึกษา(สบ 10)/โฆษก ตร. เปิดเผยว่า เนื่องด้วยในวันพฤหัสบดีที่ 25 พ.ย.58 นี้ เป็นวันลอยกระทง ซึ่งประชาชนจำนวนมากมักจะเดินทางไปร่วมกิจกรรมตามสถานการณ์ที่ต่างๆ ที่ได้มีการจัดงานประเพณีลอยกระทง และอาจทำให้เกิดปัญหาการจราจร ปัญหาอาชญากรรม รวมทั้งปัญหาความเดือดร้อนและอันตรายที่เกิดจากการเล่นดอกไม้เพลิง พลุ ประทัด ตลอดจนปัญหาอุบัติเหตุและความสูญเสียจากกรณีเมาแล้วขับ
                     เพื่อให้การป้องกันอาชญากรรมและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้กำหนดมาตรการป้องกันอาชญากรรมและอุบัติภัยทางน้ำ โดยมีการจัดเจ้าหน้าที่สายตรวจออกตรวจตราสถานบริการ สถานบันเทิง ชุมชน สวนสาธารณะ ตลอดจนสถานที่จัดงาน เพื่อป้องกันและลดโอกาสการก่ออาชญากรรม รวมถึงเพื่อควบคุมการจำหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่จัดงาน สำหรับความปลอดภัยทางน้ำ ได้มีการจัดกองอำนวยการร่วมระหว่างตำรวจน้ำ ตำรวจพื้นที่ ฝ่ายปกครอง ตลอดจนกรมเจ้าท่าและหน่วยงานท้องถิ่น เพื่อร่วมตรวจตราลำน้ำและตรวจความเรียบร้อยของโป๊ะและท่าเทียบเรือ นอกจากนั้นยังได้กำหนดมาตรการป้องกันอันตรายจากพลุ ประทัด และดอกไม้เพลิง ด้วยการสืบสวนหาข่าวการลักลอบผลิต รวมทั้งกวดขันโรงงานผลิตพลุ ประทัด เชื้อประทุ ดอกไม้เพลิง ให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย อีกด้วย
                     ในโอกาสนี้ จึงขอความร่วมมือมายังพี่น้องประชาชนในการระมัดระวังภยันตรายที่อาจเกิดขึ้น ทั้งต่อตนเอง ตลอดจนเด็ก ผู้เยาว์และคนชรา รวมถึงการปฏิบัติตามประกาศของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด้วยการงดเว้นการจุดประทัด พลุ ดอกไม้เพลิง หรือการละเล่นอื่นใดในลักษณะก่ออันตรายหรือก่อความเดือดร้อนรำคาญ ตลอดจนขับขี่ยานพาหนะด้วยความไม่ประมาทและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด งดเว้นการขับขี่ยานพาหนะหากมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งนี้ สำหรับพี่น้องประชาชนที่พบเหตุ วัตถุ หรือบุคคลต้องสงสัยว่าจะก่ออันตรายหรือเหตุความวุ่นวายใดๆ รวมทั้งหากประสงค์จะแจ้งเบาะแสอาชญากรรมหรือขอความช่วยเหลือ สามารถแจ้งมายังสายด่วน 191 และ 1599 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

**************************************

ขอขอบคุณที่กรุณาเผยแพร่ข่าวสาร  กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แบ่งปัน