ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานพิธีเปิด โครงการ “ตำรวจรักษ์สุขภาพประชาชน” ของ รพ.ตร. ณ ลานกิจกรรมของชุมชนหมู่บ้านพัฒนา 70 ไร่ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

182

news_head

ฉบับที่ 017  ประจำวันที่  22 พฤศจิกายน 2558

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานพิธีเปิด
โครงการ “ตำรวจรักษ์สุขภาพประชาชน” ของ รพ.ตร.
ณ ลานกิจกรรมของชุมชนหมู่บ้านพัฒนา 70 ไร่ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

                       วันนี้ (22 พ.ย.2558) เวลา 09.30 น. พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ตำรวจรักษ์สุขภาพประชาชน” ซึ่งโรงพยาบาลตำรวจได้จัดขึ้นเพื่อให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่แก่ประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น. ณ ลานกิจกรรมของชุมชนหมู่บ้านพัฒนา 70 ไร่ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ โดยมีประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนใกล้เคียง เข้ารับบริการตรวจสุขภาพที่หน่วยแพทย์และทันตกรรมเคลื่อนที่ ประมาณ 500 คน
                     โครงการ “ตำรวจรักษ์สุขภาพประชาชน” เป็นกิจกรรมการออกหน่วยแพทย์และ ทันตกรรมเคลื่อนที่ของโรงพยาบาลตำรวจ ในชุมชนหมู่บ้านพัฒนา 70 ไร่ และชุมชนใกล้เคียง เพื่อเป็นการให้บริการสุขภาพเชิงรุก ในการคำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพ การฟื้นฟูสุขภาพ และการรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่ประชาชน ซึ่งหากประชาชนคนใดมีความจำเป็นต้องได้รับการรักษาต่อเนื่อง ยังสามารถเข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลตำรวจได้อีกด้วย ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว เป็นการดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์และนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เพื่อมุ่งให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ “เป็นหลักประกันความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ที่มีมาตรฐานสากล” สามารถบำบัดทุกข์บำรุงสุข เป็นที่พึ่งให้ประชาชนได้
                     นอกจากนี้ภายในงานยังมีการออกร้านให้บริการอาหารและเครื่องดื่มแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ ตลอดจนกิจกรรมบนเวที เช่น การให้ความรู้เรื่องสุขภาพโดยแพทย์ผู้ชำนาญการ การร้องเพลงเล่นดนตรีโดยวงดนตรีจากกองสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ การแสดงจากประชาชนในชุมชน และการเล่นเกมต่างๆ เป็นต้น

**************************************

ขอขอบคุณที่กรุณาเผยแพร่ข่าวสาร  กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แบ่งปัน