ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การป้องกันภัยอันตรายในเทศกาลวันลอยกระทงประจำปี 2558

211

news_head

ฉบับที่ 016  ประจำวันที่  18 พฤศจิกายน 2558

ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เรื่อง การป้องกันภัยอันตรายในเทศกาลวันลอยกระทงประจำปี 2558

                      สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา ที่ปรึกษา (สบ10)/โฆษก ตร. เปิดเผยว่า เนื่องด้วยในวันพุธที่ 25 พ.ย. 2558 เป็นวันลอยกระทง ซึ่งประชาชนจำนวนมากมักจะเดินทางท่องเที่ยวหรือไปร่วมกิจกรรมตามประเพณี และอาจทำให้เกิดปัญหาอาชญากรรม รวมทั้งปัญหาความเดือดร้อนและอันตรายที่เกิดจากการเล่นดอกไม้เพลิง พลุ ประทัด และโคมลอย
                     เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงได้มีประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การป้องกันภัยอันตรายในเทศกาลวันลอยกระทงประจำปี 2558 ลงวันที่ 17 พ.ย.2558 ขอความร่วมมือมายังพี่น้องประชาชน ดังนี้
                     1. พื้นที่ในการจัดงานลอยกระทง 6 ข้อ
                     1.1 ประชาชน ให้งดเว้นการจุดดอกไม้เพลิง พลุ ประทัด วัตถุอันตราย หรือการละเล่นอื่นใดในลักษณะการก่อความเดือดร้อนรำคาญ
                     1.2 ผู้ขับขี่ยานพาหนะต้องใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ รวมทั้งไม่เสพสุราและของมึนเมา
                     1.3 ประชาชนที่ไปร่วมงานลอยกระทง ควรงดเว้นสุราและของมึนเมา
                     1.4 อย่าเบียดเสียด ยัดเยียด บนแพหรือท่าเทียบเรือ เพราะอาจเกิดอันตรายได้
                     1.5 ควรไปลอยกระทง ณ สถานที่ที่จัดไว้
                     1.6 ผู้ปกครองที่พาลูกหลานไปเที่ยวงาน ควรจัดทำบัตรประจำตัวหรือเบอร์โทรศัพท์ติดต่อไว้กับตัวเด็ก ในกรณีพลัดหลง

                     2. ผู้ใช้เรือและผู้ควบคุมเรือให้ปฏิบัติตามประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 204/2558 ลง 22 ต.ค.58 โดยมีคำเตือน ดังนี้
                     2.1 ให้ผู้ควบคุมเรือใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือเป็นพิเศษ และห้ามประชาชนยืนหรือนั่งในที่อันตราย เช่น หัวเรือ กาบเรือ หรือหลังคาเรือ เป็นต้น และห้ามผู้โดยสารจุดดอกไม้ไฟ พลุ ในเรือ
                     2.2 เจ้าของหรือผู้ครอบครองโป๊ะ ต้องจำกัดจำนวนประชาชนที่จะลงไปในโป๊ะ ไม่ให้เกินจำนวน
                     2.3 ให้ผู้ควบคุมเรือปฏิบัติตามคำสั่งโดยเคร่งครัด หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 500-5,000 บาท

                     สำหรับประชาชนที่พบเห็นเหตุที่จะก่อให้เกิดอาชญากรรม หรือพบเห็นการกระทำในลักษณะที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือเกิดอันตรายในช่วงเทศกาลลอยกระทง สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ไปยังสายด่วน191 และ 1599 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตลอด 24 ชั่วโมง

**************************************

ขอขอบคุณที่กรุณาเผยแพร่ข่าวสาร  กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แบ่งปัน