ศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบูรณาการ กระทรวงกลาโหม เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ศปก.ตร.

392

news_head

ฉบับที่ 012  ประจำวันที่  12 พฤศจิกายน 2558

ศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบูรณาการ กระทรวงกลาโหม
เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ศปก.ตร.

                      สำนักงานตำรวจแห่งชาติ วันนี้ (12 พ.ย.2558) เวลา 13.30 น. พล.ต.ท.อรรถชัย เกิดมงคล ผู้ช่วย ผบ.ตร. (มค 4) พร้อมผู้บังคับบัญชาระดับ ตร. ร่วมเป็นเกียรติให้การต้อนรับ พล.อ.ภุชพงศ์ พงษ์ศิริ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการทหารประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม/หัวหน้าฝ่ายอำนวยการประสานงานศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบูรณาการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบูรณาการ กระทรวงกลาโหม รวมทั้งสิ้น 34 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการดำเนินงานของ ศปก.ตร. และศูนย์ Social Media ณ ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร.
                      ภายหลังจากที่คณะเจ้าหน้าที่ศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบูรณาการ กระทรวงกลาโหม ได้เดินทางมาถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.อ.ภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ได้เป็นผู้แทนวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.4 ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จากนั้น คณะเจ้าหน้าที่ศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบูรณาการฯ ได้ไปยัง ศปก.ตร. และศูนย์ Social Media เพื่อเข้ารับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการดำเนินงานของ ศปก.ตร. และการปราบปรามการกระทำผิดทางเทคโนโลยีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ของศูนย์ Social Media

**************************************

ขอขอบคุณที่กรุณาเผยแพร่ข่าวสาร  กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แบ่งปัน