จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 21 ตุลาคม 2558 ครบ 115 ปี

197

news_head

ฉบับที่ 008  ประจำวันที่  21 ตุลาคม 2558

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 21 ตุลาคม 2558 ครบ 115 ปี

                      วันนี้ (21 ต.ค.2558) เวลา 10.30 น. พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. มอบหมายให้ พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ รอง ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธีเปิด “นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี” โดยมี พล.ต.อ.ประวุฒิ ถาวรศิริ ที่ปรึกษา (สบ10), พล.ต.ท.สุวิระ ทรงเมตตา ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. รวมทั้งข้าราชการตำรวจจากกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน กองบังคับการตำรวจน้ำ กองบินตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ กองสารนิเทศ ตลอดจนสื่อมวลชนท และประชาชน เข้าร่วมในพิธี จำนวนกว่า 200 คน ณ ลานเซ็นทรัลคอร์ท ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
                     การจัดงาน “นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวัน พระราชสมภพครบ 115 ปี ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ภายในงานมีการจัดนิทรรศการพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจที่ทรงบำเพ็ญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะในชนบทถิ่นทุรกันดารห่างไกลความเจริญให้มีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น ทั้งยังแสดงให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อเหล่าข้าราชการตำรวจและภารกิจของตำรวจที่ได้มีโอกาสสนองพระราชกรณียกิจต่อพระองค์ท่าน โดยทรงเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทและเสียละให้แก่ข้าราชการตำรวจทั่วประเทศ
                    “นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดขึ้นนี้ เปิดให้ประชาชนทั่วไปร่วมชมนิทรรศการได้ตั้งแต่เวลา 10.00 -20.00 น. ของวันที่ 21 ต.ค.2558 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับกิจกรรมที่สำคัญภายในนิทรรศการ คือ การจำลองห้องเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่เกิดขึ้นได้จากน้ำพระราชหฤทัยของ “สมเด็จย่า” การแสดงจากนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และการเสวนากับผู้ที่มีโอกาสถวายงานรับใช้สมเด็จย่า ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนรุ่นหลังได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และน้อมนำพระราชจริยวัตรอันงดงามของพระองค์ท่านไปเป็นแนวทางการดำเนินชีวิต ตลอดจนให้ประชาชนได้รับทราบภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน กองบินตำรวจ และกองบังคับการตำรวจน้ำ ที่ได้สนองพระราชกรณียกิจ เพื่อสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นในใจประชาชน อีกทั้งยังเป็นโอกาสอันดีในการเก็บรวบรวมภาพและข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เผยแพร่ให้ทราบถึงภารกิจแห่งความภาคภูมิใจในการถวายความปลอดภัยแด่สถาบันพระมหากษัตริย์อีกด้วย

**************************************

ขอขอบคุณที่กรุณาเผยแพร่ข่าวสาร  กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แบ่งปัน