จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 21 ตุลาคม 2558 ครบ 115 ปี ณ ลานเซ็นทรัลคอร์ท ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

251

news_head

ฉบับที่ 007  ประจำวันที่  20 ตุลาคม 2558

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 21 ตุลาคม 2558 ครบ 115 ปี
ณ ลานเซ็นทรัลคอร์ท ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

                     สำนักงานตำรวจแห่งชาติ วักำหนดจัดงาน “นิทรรศการเฉลิม พระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” ในวันพุธที่ 21 ต.ค.2558 ระหว่างเวลา 10.00 -20.00 น. ณ ลานเซ็นทรัลคอร์ท ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 115 ปี
                     สำหรับพิธีเปิดจะมีขึ้นในเวลา 10.30 น. โดยมี พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นประธานฯ ภายในงานมีการจัดนิทรรศการพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจที่ทรงบำเพ็ญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะในชนบทถิ่นทุรกันดารห่างไกลความเจริญให้มีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น ทั้งยังแสดงให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อเหล่าข้าราชการตำรวจและภารกิจของตำรวจที่ได้มีโอกาสสนองพระราชกรณียกิจต่อพระองค์ท่าน ตลอดจนมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ อาทิ การจำลองห้องเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่เกิดขึ้นได้จากน้ำพระราชหฤทัยของ “สมเด็จย่า” การแสดงจากนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และการเสวนากับผู้ที่มีโอกาสถวายงานรับใช้สมเด็จย่าอีกด้วย
                     ในโอกาสนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงขอเชิญชวนประชาชนและสื่อมวลชนที่สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ได้ตลอดช่วงเวลา ตั้งแต่ 10.00 – 20.00 น. ของวันที่ 21 ต.ค.2558 ณ ลานเซ็นทรัลคอร์ท ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

**************************************

ขอขอบคุณที่กรุณาเผยแพร่ข่าวสาร  กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แบ่งปัน