วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ศึกษาดูงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

339

news_head

ฉบับที่ 006  ประจำวันที่  19 ตุลาคม 2558

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศศึกษาดูงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

                     สำนักงานตำรวจแห่งชาติ วันนี้ (19 ต.ค.2558) เวลา 09.30 น. พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา ที่ปรึกษา (สบ 10) และผู้บังคับบัญชาระดับ ตร. ให้การต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 58 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ รวมทั้งสิ้น 199 คน เยี่ยมชมกิจการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และฟังการบรรยายสรุป ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.
                     ภายหลังจากที่นักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 58 พร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้เดินทางมาถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ท.ไชยอนันต์ จันทคณานุรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร เป็นผู้แทนวางพานพุ่มสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4 ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ต่อมาเวลา 10.00 น. คณะนักศึกษาฯ พร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้ไปยังห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. เพื่อเข้ารับฟังบรรยายสรุปในหัวข้อ ภารกิจ การจัด บทบาทหน้าที่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และแผนงานรองรับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ทั้งยังได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผู้บริหารระดับสูงของ ตร. จากนั้นคณะนักศึกษาฯ พร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้เข้าเยี่ยมชม สพฐ.ตร. และสถาบันนิติเวชวิทยา

**************************************

ขอขอบคุณที่กรุณาเผยแพร่ข่าวสาร  กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แบ่งปัน