สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดพิธี “วันตำรวจ” 13 ตุลาคม ประจำปี 2558

955

news_head

ฉบับที่ 005  ประจำวันที่  13 ตุลาคม 2558

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดพิธี “วันตำรวจ” 13 ตุลาคม ประจำปี 2558

                     สำนักงานตำรวจแห่งชาติ วันนี้ (13 ต.ค.2558) สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดพิธีและกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันตำรวจ ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ และสโมสรตำรวจ โดยวันตำรวจในปีนี้ ถือเป็น วันครบรอบ 100 ปี นับแต่มีการรวมกิจการตำรวจ คือการรวม “กรมพลตระเวนหรือตำรวจนครบาล” กับ “กรมตำรวจภูธร” เป็นกรมเดียวกัน เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2458 ผ่านมาในปี พ.ศ.2492 ในสมัย พล.ต.อ.หลวงชาติตระการโกศล ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมตำรวจ โดยมี พล.ต.ต.เผ่า ศรียานนท์ เป็นรองอธิบดีกรมตำรวจฝ่ายปราบปราม จึงได้มีการจัดงานเพื่อฉลองวันตำรวจขึ้นเป็นครั้งแรก โดยจัดให้มีพิธีสวนสนามและกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงประจำกองของตำรวจทุกหน่วยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ณ พระบรมรูป ปิยมหาราช หรือ ลานพระบรมรูปทรงม้า ในปัจจุบัน
                     สำหรับพิธีและกิจกรรมในวันตำรวจปีนี้ เริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา 06.30 น. โดย พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธีบูชาพระภูมิ หน้าอาคาร 1 ตร., พิธีบูชาพระนารายณ์ หน้าอาคาร 18 ตร., พิธีบูชาพระนิรันตราย (จำลอง) ณ หอพระนิรันตราย จากนั้น ผบ.ตร. ได้วางพานประดับพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4 บริเวณด้านหน้าอาคาร 1 ตร. ต่อมาในเวลา 08.00 น. ได้มีพิธีสงฆ์ ณ ห้องสารสิน ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. ต่อด้วยพิธีสักการะรูปปั้นจำลอง พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ ณ ห้องโถง ชั้น 3 อาคาร 1 ตร.
                     ต่อมาในเวลา 12.30 น. ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธีสดุดีข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ ณ อนุสาวรีย์ผู้พิทักษ์รับใช้ประชาชน บริเวณหน้าหอประชุมชุณหะวัณ รร.นรต. จว.นครปฐม จากนั้น จะเป็นการมอบของที่ระลึก ธงพิทักษ์สันติราษฎร์ และรูปปั้นอนุสาวรีย์ผู้พิทักษ์รับใช้ประชาชน แก่ทายาทข้าราชการตำรวจผู้เสียชีวิต ณ หอประชุมชุณหะวัณ และในเวลา 13.50 น. เป็นพิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักเรียนนายร้อยตำรวจ ณ ลานฝึกศรียานนท์ รร.นรต. จากนั้นช่วงค่ำเวลา 18.30 น. นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันตำรวจ ณ สโมสรตำรวจ ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ
                     วัตถุประสงค์สำคัญของการจัดงานวันตำรวจ นอกจากจะเป็นการบำรุงขวัญ เสริมสร้างสามัคคีธรรมระหว่างตำรวจหน่วยต่างๆ ให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแล้ว ยังถือเป็นการทดสอบความพร้อมเพรียงของร่างกาย จิตใจ และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของตำรวจหน่วยต่างๆ ว่ามีความเข้มแข็ง อดทน ตลอดจนสมรรถภาพและวินัยของตำรวจอีกด้วย

**************************************

ขอขอบคุณที่กรุณาเผยแพร่ข่าวสาร  กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แบ่งปัน