ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันตำรวจ 13 ตุลาคม

194

news_head

ฉบับที่ 004  ประจำวันที่  12 ตุลาคม 2558

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันตำรวจ 13 ตุลาคม

                     สำนักงานตำรวจแห่งชาติ วันนี้(12 ต.ค.2558) เวลา 09.30 น. พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันตำรวจ 13 ตุลาคม ประกอบด้วย ผู้บริจาคเงินหรือสิ่งของ จำนวน 10 ราย พลเมืองดีที่ช่วยเหลือราชการตำรวจ จำนวน 10 ราย ชุดปฏิบัติการตำรวจชุมชนสัมพันธ์ดีเด่น จำนวน 11 ราย ข้าราชการที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรม และจรรยาบรรณของตำรวจ ประจำปี 2558 จำนวน 5 ราย ข้าราชการตำรวจที่ทำหน้าที่พนักงานสอบสวนดีเด่น จำนวน 30 ราย ข้าราชการตำรวจที่มีผลงานในด้านการป้องกันยาเสพติดดีเด่น จำนวน 14 ราย และข้าราชการตำรวจที่มีผลงานในด้านการปราบปรามยาเสพติดดีเด่น จำนวน 14 ราย รวมจำนวนทั้งสิ้น 94 ราย ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.
                     ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ ในครั้งนี้ พล.ต.อ.จักรทิพย์ฯ ผบ.ตร. พร้อมด้วย สมาคมแม่บ้านตำรวจ และคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บขณะปฏิบัติหน้าที่ ณ หอผู้ป่วย ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ร.9 รพ.ตร. อีกด้วย

**************************************

ขอขอบคุณที่กรุณาเผยแพร่ข่าวสาร  กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แบ่งปัน