พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ รอง ผบ.ตร.(ปป 1) ประชุมกำชับการปฏิบัติช่วงเทศกาลถือศีลกินเจ

91

news_head

ฉบับที่ 003  ประจำวันที่  11 ตุลาคม 2558

พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ รอง ผบ.ตร.(ปป 1) ประชุมกำชับการปฏิบัติช่วงเทศกาลถือศีลกินเจ

                     สำนักงานตำรวจแห่งชาติ วันนี้ (11 ต.ค.58) เวลา 09.00 น. พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ รอง ผบ.ตร.(ปป 1) เป็นประธานการประชุมกำชับการปฏิบัติในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมดูแล ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การป้องกันและระงับอัคคีภัยในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจ ประจำปี 2558 ผ่านระบบประชุมทางไกลร่วมกับหน่วยในสังกัดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ บช.ก., น., ภ.1-9, ศชต. และ สพฐ.ตร. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
                     พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ เปิดเผยว่า “เนื่องด้วยระหว่างวันที่ 13-21 ต.ค.58 เป็นเทศกาล ถือศีลกินเจ ตามประเพณีปฏิบัติของคนไทยเชื้อสายจีนจะมีการทำพิธีไหว้เจ้า โดยจุดตะเกียงในศาลเจ้า โรงเจ โรงทาน หรือสถานที่อื่นที่จัดงานถือศีลกินเจ ตลอดวันตลอดคืน และในเทศกาลดังกล่าวจะมีนักท่องเที่ยวและประชาชนโดยทั่วไปเดินทางไปเข้าร่วมหรือชมพิธีกรรมในพื้นที่ที่จัดงานเทศกาลถือศีลกินเจขนาดใหญ่โดยเฉพาะ จว.ภูเก็ต และ สงขลา ซึ่งอาจเกิดปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาบุคคลหรือกลุ่มบุคคลผู้ไม่หวังดี อาจก่อความไม่สงบ อาชญากรรม รวมทั้งปัญหาการเกิดอัคคีภัย อันเนื่องมาจากความประมาทได้ ดังนั้น เพื่อให้การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การป้องกันและระงับอัคคีภัยในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจในปีนี้ เกิดประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ ตามแนวทางที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีวิทยุสั่งการด่วนที่สุดไว้แล้วเมื่อ 10 ต.ค.58 วันนี้ จึงได้เชิญหน่วยเกี่ยวข้องร่วมประชุมและซักซ้อมการปฏิบัติ ในการจัดทำแผนและมาตรการในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทั้งในช่วงก่อนและระหว่างเทศกาล โดยในช่วงก่อนเทศกาล ได้วางแนวทางให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจและฝ่ายสืบสวนเพิ่มความเข้มในการออกตรวจตราตามสถานที่จำหน่ายสินค้า หรือประกอบพิธีกรรม รวมทั้งเฝ้าระวังเหตุประทุษร้ายต่อทรัพย์ในบริเวณที่มีประชาชนเดินทางไปจับจ่ายใช้สอย ตลอดจนที่พักอาศัยของประชาชน และในช่วงระหว่างเทศกาล ให้ทุกหน่วยเน้นเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้ โดยเฉพาะศาลเจ้า โรงเจ โรงทาน หรือสถานที่อื่นที่จัดงาน รวมทั้งเฝ้าระวังการก่อเหตุความไม่สงบต่างๆ ในบริเวณพื้นที่จัดงาน นอกจากนั้นยังได้ให้ทุกหน่วยเตรียมประสานการอำนวยความสะดวกและจัดการจราจร เพื่อลดปัญหาการจราจรที่หนาแน่น ในพื้นที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางไปร่วมงานอีกด้วย”
                     พล.ต.อ.พงศพัศ ได้กล่าวต่อไปว่า “ในโอกาสนี้ จึงขอความร่วมมือมายังพี่น้องประชาชนในการปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อลดปัญหาการกีดขวางเส้นทางจราจรและลดอุบัติเหตุทางถนนที่อาจเกิดขึ้น และในกรณีที่พบเหตุต้องสงสัย หรือบุคคลต้องสงสัยที่มีพฤติการณ์อาจก่อความไม่สงบ ตลอดจนหากทราบเบาะแสที่เกี่ยวกับอาชญากรรมต่างๆ หรือต้องการความช่วยเหลือ สามารถโทรแจ้งสายด่วน 191 และ 1599 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง”

**************************************

ขอขอบคุณที่กรุณาเผยแพร่ข่าวสาร  กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แบ่งปัน