กำชับมาตรการควบคุมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในวันมาฆบูชา

167

news_head

ฉบับที่  042  ประจำวันที่  19 กุมภาพันธ์ 2559

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำชับมาตรการควบคุมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ในวันมาฆบูชา

                     สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา ที่ปรึกษา (สบ 10)/โฆษก ตร. เปิดเผยว่า ด้วยในวันจันทร์ที่ 22 ก.พ.59 เป็นวันมาฆบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางศาสนา สำนักนายกรัฐมนตรีได้มีประกาศลงวันที่ 5 ก.พ.58 เรื่องกำหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ 3)
โดยห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และวันออกพรรษา ยกเว้นการขายเฉพาะร้านค้าปลอดอากรภายในอาคารท่าอากาศยานนานาชาติ และจากปีที่ผ่านๆ มาพบว่ายังมีการฝ่าฝืนกระทำผิดอยู่ในหลายพื้นที่

                     เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บังเกิดผลอย่างจริงจัง สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงกำชับให้ บช.น., ภ.1-9, ศชต. และ บช.ก. กวดขันจับกุมผู้กระทำความผิดที่ฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับ
การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างจริงจัง ทั้งในเรื่องการจำหน่ายและการดื่มในสถานที่ห้าม เน้นการตรวจตราร้านข้าวต้มโต้รุ่ง คาราโอเกะ ร้านลาบส้มตำริมทาง บริเวณสถานีขนส่ง สถานีรถไฟ และสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ตลอดจนตั้งจุดตรวจ จุดสกัด และจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด บริเวณถนนสายหลัก ในช่วงเวลาที่เหมาะสม โดยมุ่งสอบสวนขยายผลเพื่อจับกุมผู้จำหน่ายสุราที่ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างจริงจัง รวมถึงให้ความร่วมมือกับพนักงานเจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเต็มกำลังในการออกตรวจจับผู้กระทำความผิดเมื่อได้รับการร้องขอ
                     ทั้งนี้ ขอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผู้ประกอบการ ร้านอาหาร ร้านค้า และสถานบริการทุกประเภทที่อยู่ในบังคับของกฎหมาย ให้งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดทั้งการขายส่งและขายปลีกทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่เวลาหลัง 24.00 น. ของคืนวันที่ 21 ก.พ.59 ถึงเวลา 24.00 น. ของคืนวันที่ 22 ก.พ.59 หากฝ่าฝืนจะมีความผิดตามมาตรา 39 แห่ง พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ ระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และสำหรับพี่น้องประชาชนที่พบเห็นการกระทำความผิด สามารถแจ้งผ่านทางหมายเลขสายด่วน 191 หรือ 1599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

**************************************

ขอขอบคุณที่กรุณาเผยแพร่ข่าวสาร  กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แบ่งปัน