กำชับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและกวดขันจับกุมผู้กระทำความผิดด้านการจราจรและอบายมุข

714

news_head

ฉบับที่  041  ประจำวันที่  11 กุมภาพันธ์ 2559

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำชับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและกวดขันจับกุมผู้กระทำความผิดด้านการจราจรและอบายมุข

                     สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตามที่นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. มีนโยบายให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพิ่มความเข้มงวดบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดและต่อเนื่อง ในการกวดขันวินัยจราจรของผู้ใช้รถใช้ถนน รวมถึงการตรวจสอบติดตามเรื่องการจัดระเบียบรถตู้ วินจักรยานยนต์ ทางเดินเท้า ชายหาด บ่อนการพนัน ตู้ม้า ที่ได้ดำเนินการไปแล้วอย่างสม่ำเสมอ ไม่ให้ปัญหาดังกล่าวกลับมาอีกนั้น พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ได้มีวิทยุสั่งการด่วนที่สุดกำชับ บช.น., ภ.1-9, ศชต., ตชด., ส. และ บช.ก. ดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและการจัดระเบียบสังคม เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยให้เน้นการกวดขันจับกุมในข้อหาซึ่งส่งผลให้กีดขวางการจราจรและเกิดอุบัติเหตุทางถนน เช่น จอดรถกีดขวางการจราจร เปลี่ยนช่องทางเดินรถในเขตห้าม ไม่หยุดรถหลังเส้นให้รถหยุด ขับรถในขณะเมาสุรา ขับรถเร็วเกินกำหนด ขับรถฝ่าฝืนทิศทางการเดินรถ ขับรถฝ่าฝืนสัญญาณหรือเครื่องหมายจราจร และแข่งรถในทาง สำหรับข้อหาที่กฎหมายให้อำนาจในการเปรียบเทียบปรับให้พนักงานสอบสวนใช้ดุลยพินิจในการเปรียบเทียบปรับในอัตราสูงสุด ส่วนข้อหาที่กฎหมายห้ามมิให้ทำการเปรียบเทียบปรับ ให้พนักงานสอบสวนพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเคร่งครัดทุกราย ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้กระทำผิดเกิดความเข็ดหลาบไม่กระทำผิดซ้ำ อีกทั้งยังเป็นการป้องปรามผู้ขับขี่รายอื่นมิให้กระทำผิดด้วย ในส่วนของการกวดขันจับกุมอบายมุขทุกประเภทนั้น ให้ทุกหน่วยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และหนังสือสั่งการ ตร. อย่างเคร่งครัด เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และ คสช. โดยในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทุกหน่วยประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานทหาร และฝ่ายปกครองในพื้นที่ เพื่อขอสนับสนุนกำลังพลในการปฏิบัติการออกกวดขันจับกุมการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่รับผิดชอบนอกเหนือจากภารกิจปกติ
                     สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงขอความร่วมมือมายังพี่น้องประชาชนในการปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด และหากพบเห็นการกระทำผิด หรือทราบเบาะแสอบายมุขผิดกฎหมาย สามารถแจ้งมายังหมายเลขสายด่วน 191 หรือ 1599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

**************************************

ขอขอบคุณที่กรุณาเผยแพร่ข่าวสาร  กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แบ่งปัน