วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุม อ.ก.ตร.บริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 8/2559 โดยมี พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม ผู้ช่วย ผบ.ตร., ผู้ทรงคุณวุฒิของ ตร., ผบช.สง.ก.ตร., ผู้แทนจาก สกพ. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 3 ตร.

174

วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุม อ.ก.ตร.บริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 8/2559 โดยมี พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม ผู้ช่วย ผบ.ตร., ผู้ทรงคุณวุฒิของ ตร., ผบช.สง.ก.ตร., ผู้แทนจาก สกพ. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 3 ตร.

IMG_2557IMG_2550 IMG_2565 IMG_2559

แบ่งปัน