วันที่ 26 ก.ค.59 พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.อ.สุเทพ เดชรักษา ที่ปรึกษา (ตท 1) และผู้เกี่ยวข้อง เดินทางไปเข้าร่วมประชุมหัวหน้าตำรวจอาเซียน ครั้งที่ 36 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยมีหัวหน้าตำรวจของประเทศในภูมิภาคอาเซียน และประเทศคู่เจรจา อีก 7 ประเทศ (จีน, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์, รัสเซีย, ตุรกี) รวมถึงสำนักเลขาธิการอาเซียน และตำรวจสากล เข้าร่วมประชุมด้วย

172

วันที่ 26 ก.ค.59 พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.อ.สุเทพ เดชรักษา ที่ปรึกษา (ตท 1) และผู้เกี่ยวข้อง เดินทางไปเข้าร่วมประชุมหัวหน้าตำรวจอาเซียน ครั้งที่ 36 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยมีหัวหน้าตำรวจของประเทศในภูมิภาคอาเซียน และประเทศคู่เจรจา อีก 7 ประเทศ (จีน, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์, รัสเซีย, ตุรกี) รวมถึงสำนักเลขาธิการอาเซียน และตำรวจสากล เข้าร่วมประชุมด้วย

File 7-27-2559 BE, 09 57 15 File 7-27-2559 BE, 58 27

แบ่งปัน