วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานเพื่อบันทึกแถบวีดิทัศน์อาศิรพาท ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2559 ร่วมกับสมาคมแม่บ้านทั้ง 6 เหล่า ประกอบด้วย สมาคมแม่บ้านทหารบก, สมาคมภริยาข้าราชการ สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม, สมาคมแม่บ้านกองบัญชากองทัพไทย, สมาคมภริยาทหารเรือ, สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ และสมาคมแม่บ้านตำรวจ ณ สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5

358

วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานเพื่อบันทึกแถบวีดิทัศน์อาศิรพาท ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2559 ร่วมกับสมาคมแม่บ้านทั้ง 6 เหล่า ประกอบด้วย สมาคมแม่บ้านทหารบก, สมาคมภริยาข้าราชการ สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม, สมาคมแม่บ้านกองบัญชากองทัพไทย, สมาคมภริยาทหารเรือ, สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ และสมาคมแม่บ้านตำรวจ ณ สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5

VII_7002 VII_6989 VII_6967

แบ่งปัน