วันที่ 3 สิงหาคม 2559 พล.ต.อ.สุพร พันธุ์เสือ รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบสำนวนอัยการและให้ความเห็นทางกฎหมาย โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.

172

วันที่ 3 สิงหาคม 2559 พล.ต.อ.สุพร พันธุ์เสือ รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบสำนวนอัยการและให้ความเห็นทางกฎหมาย โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.

IMG_7180IMG_7178 IMG_7184

แบ่งปัน