วันที่ 4 สิงหาคม 2559 พล.ต.อ.สุพร พันธุ์เสือ รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยมี พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา ที่ปรึกษา (สบ 10) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม ณ ห้องประชุม ศรียานนท์ อาคาร 1 ชั้น 1 ตร.

220

วันที่ 4 สิงหาคม 2559 พล.ต.อ.สุพร พันธุ์เสือ รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยมี พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา ที่ปรึกษา (สบ 10) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม ณ ห้องประชุม ศรียานนท์ อาคาร 1 ชั้น 1 ตร.

IMG_7251IMG_7244 IMG_7268 IMG_7256

แบ่งปัน