วันที่ 5 สิงหาคม 2559 ดร.บุษบา ชัยจินดา นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ นำคณะแม่บ้านฯ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 โดยให้บริการตรวจสุขภาพ, ทันตกรรม, ตัดผม, เลี้ยงอาหาร แก่ประชาชนทั่วไป โดยในปีนี้ สมาคมภริยาทหารเรือเป็นเจ้าภาพ ณ นันทอุทยานสโมสร

278

วันที่ 5 สิงหาคม 2559 ดร.บุษบา ชัยจินดา นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ นำคณะแม่บ้านฯ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 โดยให้บริการตรวจสุขภาพ, ทันตกรรม, ตัดผม, เลี้ยงอาหาร แก่ประชาชนทั่วไป โดยในปีนี้ สมาคมภริยาทหารเรือเป็นเจ้าภาพ ณ นันทอุทยานสโมสร

กิจกรรม_1656กิจกรรม_730 กิจกรรม_9637 กิจกรรม_8533

แบ่งปัน