วันที่ 8 สิงหาคม 2559 พล.ต.อ.วินัย ทองสอง รอง ผบ.ตร. (ปป 3) เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในรถยนต์สายตรวจ และ การฝึกอบรมหลักสูตรผู้ใช้งานและติดตั้งอุปกรณ์ในรถยนต์สายตรวจ รุ่นที่ 1 รวม 2 วัน โดยมีข้าราชการตำรวจสายตรวจจาก…เข้าร่วมฝึกอบรมการใช้งานอุปกรณ์ทันสมัยในรถยนต์สายตรวจที่ได้รับการติดตั้ง การใช้งานระบบปฏิบัติการ แอพพลิเคชั่น การเข้าถึงฐานข้อมูลที่จำเป็นในการสืบค้นเพื่อระบุตัวบุคคลและยานพาหนะ การใช้งานกล้องติดรถยนต์ ตลอดจนการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นกรณีอุปกรณ์ขัดข้อง นอกจากนี้ พล.ต.อ.วินัยฯ รอง ผบ.ตร. ได้พาสื่อมวลชนชมการติดตั้งและทดลองใช้อุปกรณ์ ณ รถสายตรวจที่เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมพรหมนอก ชั้น 2 อาคาร 1 บช.ปส.

259

วันที่ 8 สิงหาคม 2559 พล.ต.อ.วินัย ทองสอง รอง ผบ.ตร. (ปป 3) เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในรถยนต์สายตรวจ และ การฝึกอบรมหลักสูตรผู้ใช้งานและติดตั้งอุปกรณ์ในรถยนต์สายตรวจ รุ่นที่ 1 รวม 2 วัน โดยมีข้าราชการตำรวจสายตรวจจาก…เข้าร่วมฝึกอบรมการใช้งานอุปกรณ์ทันสมัยในรถยนต์สายตรวจที่ได้รับการติดตั้ง การใช้งานระบบปฏิบัติการ แอพพลิเคชั่น การเข้าถึงฐานข้อมูลที่จำเป็นในการสืบค้นเพื่อระบุตัวบุคคลและยานพาหนะ การใช้งานกล้องติดรถยนต์ ตลอดจนการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นกรณีอุปกรณ์ขัดข้อง นอกจากนี้ พล.ต.อ.วินัยฯ รอง ผบ.ตร. ได้พาสื่อมวลชนชมการติดตั้งและทดลองใช้อุปกรณ์ ณ รถสายตรวจที่เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมพรหมนอก ชั้น 2 อาคาร 1 บช.ปส.

0o0o0 lll jg77

แบ่งปัน