วันที่ 8 สิงหาคม 2559 พล.ต.อ.ชัยยง กีรติขจร รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ ตร. ต่อคณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ฯ ครั้งที่ 2/2559 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.

186

วันที่ 8 สิงหาคม 2559 พล.ต.อ.ชัยยง กีรติขจร รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ ตร. ต่อคณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ฯ ครั้งที่ 2/2559 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.

IMG_1428 IMG_1432 IMG_1431

แบ่งปัน