วันที่ 8 สิงหาคม 2559 พล.ต.อ.เจษฎา อินทรสถิตย์ ที่ปรึกษา (สบ10) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิการร้านค้าและโภชนาคาร โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.

167

วันที่ 8 สิงหาคม 2559 พล.ต.อ.เจษฎา อินทรสถิตย์ ที่ปรึกษา (สบ10) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิการร้านค้าและโภชนาคาร โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.

IMG_1435 IMG_1434IMG_1437

แบ่งปัน