วันที่ 8 สิงหาคม 2559 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559 สมาคมแม่บ้านตำรวจจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ มอบทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดา ข้าราชการตำรวจ ทั่วประเทศเป็นจำนวนเงิน 3 ล้านบาท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลโดยมี ดร.บุษบา ชัยจินดา นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ เป็นประธานในพิธี ณ สมาคมแม่บ้านตำรวจ

227

วันที่ 8 สิงหาคม 2559 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559 สมาคมแม่บ้านตำรวจจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ มอบทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดา ข้าราชการตำรวจ ทั่วประเทศเป็นจำนวนเงิน 3 ล้านบาท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลโดยมี ดร.บุษบา ชัยจินดา นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ เป็นประธานในพิธี ณ สมาคมแม่บ้านตำรวจ

image image[4] image[2]

แบ่งปัน