วันที่ 9 สิงหาคม 2559 พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา ที่ปรึกษา (สบ 10) ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2559 โดยมี พล.อ.สมหมาย เกาฏีระ ผบ.สส. และผู้แทนผู้บัญชาการ ทหารบก, ทหารเรือ, ทหารอากาศ เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง ณ กองบัญชาการกองทัพไทย ถ.แจ้งวัฒนะ

222

วันที่ 9 สิงหาคม 2559 พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา ที่ปรึกษา (สบ 10) ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2559 โดยมี พล.อ.สมหมาย เกาฏีระ ผบ.สส. และผู้แทนผู้บัญชาการ ทหารบก, ทหารเรือ, ทหารอากาศ เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง ณ กองบัญชาการกองทัพไทย ถ.แจ้งวัฒนะ

IMG_8026 IMG_8217 IMG_8100

แบ่งปัน