วันที่ 10 สิงหาคม 2559 พล.ต.อ.เจษฎา อินทรสถิตย์ ที่ปรึกษา (บร 11) เป็นประธานพิธีสมรสสวัสดิการข้าราชการตำรวจ ประจำปี 2559 พร้อมด้วย คุณบรรจง อินทรสถิตย์ ภริยา และ พล.ต.ต.หญิง อัญชนา ศรีทรงผล รอง ผบช.สกพ. ซึ่งมีข้าราชการตำรวจพร้อมคู่สมรสเข้าร่วมพิธี จำนวน 28 คู่ โดยในเวลา 06.00 น. คู่บ่าวสาวสักการะพระภูมิเจ้าที่ ต่อมาเวลา 06.30 น. เป็นพิธีสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคล และเวลา 09.39 น. ประธานคล้องมาลัย สวมมงคล เจิมหน้าผาก หลั่งน้ำพระพุทธมนต์ มอบเงินขวัญถุงเพื่อเป็นขวัญกำลึงใจและถ่ายภาพร่วมกับคู่บ่าวสาว และปิดท้ายพิธีการในช่วงเช้าด้วยการเชิญเจ้าหน้าที่เขตหลักสี่มาจดทะเบียนสมรสให้แก่คู่บ่าวสาว สำหรับในช่วงค่ำเป็นพิธีเลี้ยงรับรอง จะเริ่มต้นในเวลา 18.00 น. ณ สโมสรตำรวจ อนึ่ง กองสวัสดิการ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการสมรสสวัสดิการข้าราชการตำรวจมาเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยปีนี้เป็นปีที่ 14 เพื่อสนองนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ ณ สโมสรตำรวจ ถ.วิภาวดี

170

วันที่ 10 สิงหาคม 2559 พล.ต.อ.เจษฎา อินทรสถิตย์ ที่ปรึกษา (บร 11) เป็นประธานพิธีสมรสสวัสดิการข้าราชการตำรวจ ประจำปี 2559 พร้อมด้วย คุณบรรจง อินทรสถิตย์ ภริยา และ พล.ต.ต.หญิง อัญชนา ศรีทรงผล รอง ผบช.สกพ. ซึ่งมีข้าราชการตำรวจพร้อมคู่สมรสเข้าร่วมพิธี จำนวน 28 คู่ โดยในเวลา 06.00 น. คู่บ่าวสาวสักการะพระภูมิเจ้าที่ ต่อมาเวลา 06.30 น. เป็นพิธีสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคล และเวลา 09.39 น. ประธานคล้องมาลัย สวมมงคล เจิมหน้าผาก หลั่งน้ำพระพุทธมนต์ มอบเงินขวัญถุงเพื่อเป็นขวัญกำลึงใจและถ่ายภาพร่วมกับคู่บ่าวสาว และปิดท้ายพิธีการในช่วงเช้าด้วยการเชิญเจ้าหน้าที่เขตหลักสี่มาจดทะเบียนสมรสให้แก่คู่บ่าวสาว สำหรับในช่วงค่ำเป็นพิธีเลี้ยงรับรอง จะเริ่มต้นในเวลา 18.00 น. ณ สโมสรตำรวจ อนึ่ง กองสวัสดิการ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการสมรสสวัสดิการข้าราชการตำรวจมาเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยปีนี้เป็นปีที่ 14 เพื่อสนองนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ ณ สโมสรตำรวจ ถ.วิภาวดี

1_resize222 vccvv 2_redsdssize

แบ่งปัน