วันที่ 10 สิงหาคม 2559 พล.ต.ท.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 222/2559 และประชุมศูนย์การรักษาความสงบเรียบร้อยการออกเสียงประชามติ ผ่านระบบทางไกล ( Video Conference ) โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร.

650

วันที่ 10 สิงหาคม 2559 พล.ต.ท.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 222/2559 และประชุมศูนย์การรักษาความสงบเรียบร้อยการออกเสียงประชามติ ผ่านระบบทางไกล ( Video Conference ) โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร.

IMG_8412IMG_8410 IMG_8415

แบ่งปัน