วันที่ 10 ส.ค. 2559 พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นประธานประชุมการขับเคลื่อนงานปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมายในการดำเนินงานขับเคลื่อนการปฏิรูปองค์กรตำรวจ โดยมี พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ รอง ผบ.ตร., พล.ต.อ.สุเทพ เดชรักษา ที่ปรึกษา (สบ10) และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.

276

วันที่ 10 ส.ค. 2559 พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นประธานประชุมการขับเคลื่อนงานปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมายในการดำเนินงานขับเคลื่อนการปฏิรูปองค์กรตำรวจ โดยมี พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ รอง ผบ.ตร., พล.ต.อ.สุเทพ เดชรักษา ที่ปรึกษา (สบ10) และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.

S__22577176 S__22577185

แบ่งปัน