วันที่ 10 สิงหาคม 2559 สมาคมแม่บ้านตำรวจ ร่วมถวายพานพุ่มราชสักการะ และรับโล่เกียรติคุณในงานวันน้อมเกล้าฯ รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและการจัดกิจกรรมในโอกาสสัปดาห์วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 ของสภาสังคมสงเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ

223

วันที่ 10 สิงหาคม 2559 สมาคมแม่บ้านตำรวจ ร่วมถวายพานพุ่มราชสักการะ และรับโล่เกียรติคุณในงานวันน้อมเกล้าฯ รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและการจัดกิจกรรมในโอกาสสัปดาห์วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 ของสภาสังคมสงเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ

VII_9780VII_9757 VII_9834

แบ่งปัน