วันที่ 11 สิงหาคม 2559 พล.ต.อ.เจษฎา อินทรสถิตย์ ที่ปรึกษา (สบ 10) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดซื้อเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป ชนิด 2 เครื่องยนต์ (ทดแทน) โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.

270

วันที่ 11 สิงหาคม 2559 พล.ต.อ.เจษฎา อินทรสถิตย์ ที่ปรึกษา (สบ 10) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดซื้อเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป ชนิด 2 เครื่องยนต์ (ทดแทน) โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.

IMG_8500IMG_8496 IMG_8504

แบ่งปัน