วันที่ 15 สิงหาคม 2559 พล.ต.อ.ชัยยง กีรติขจร รอง ผบ.ตร. เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสัมมนาฯ ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.

177

วันที่ 15 สิงหาคม 2559 พล.ต.อ.ชัยยง กีรติขจร รอง ผบ.ตร. เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสัมมนาฯ ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.

IMG_8932IMG_8970  IMG_8897 IMG_8889

แบ่งปัน