วันที่ 16 สิงหาคม 2559 พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดจากข้าราชการตำรวจ ที่มีประสบการณ์สูงด้านต่างๆ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.

711

วันที่ 16 สิงหาคม 2559 พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดจากข้าราชการตำรวจ ที่มีประสบการณ์สูงด้านต่างๆ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.

IMG_9105IMG_9120 IMG_9104

แบ่งปัน