วันที่ 18 สิงหาคม 2559 ดร.บุษบา ชัยจินดา นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ พร้อมคณะแม่บ้านฯ ให้การต้อนรับคณะแม่บ้านเหล่าทัพ,อดีตนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ และแขกผู้มีเกียรติ ที่เข้าอวยพร และร่วมงานเลี้ยงเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมแม่บ้านตำรวจ ครบรอบ 30 ปี ณ สโมสรตำรวจ

751

วันที่ 18 สิงหาคม 2559 ดร.บุษบา ชัยจินดา นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ พร้อมคณะแม่บ้านฯ ให้การต้อนรับคณะแม่บ้านเหล่าทัพ,อดีตนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ และแขกผู้มีเกียรติ ที่เข้าอวยพร และร่วมงานเลี้ยงเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมแม่บ้านตำรวจ ครบรอบ 30 ปี ณ สโมสรตำรวจ

สถาปนา 18 ส.ค._9975 สถาปนาแม่บ้าน ตร._8342 สถาปนาแม่บ้าน ตร._7782 สถาปนาแม่บ้าน ตร._1914 สถาปนาแม่บ้าน ตร._1825

แบ่งปัน