วันที่ 19 สิงหาคม 2559 พล.ต.อ.ชัยยง กีรติขจร รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการต้อนรับการศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายสรุปของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนองค์กรแห่งการเรียนรู้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยมีห่นวยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.

153

วันที่ 19 สิงหาคม 2559 พล.ต.อ.ชัยยง กีรติขจร รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการต้อนรับการศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายสรุปของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนองค์กรแห่งการเรียนรู้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยมีห่นวยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.

IMG_0188IMG_0186 IMG_0195

แบ่งปัน