วันที่ 22 สิงหาคม 2559 พล.ต.ท.คำรบ ปัญญาแก้ว ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมเตรียมการรักษาความปลอดภัยและการจราจรสำหรับการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเซีย (ACD Summit) โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม ณ ห้องประชุม ศรียานนท์ โซนซี ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.

358

วันที่ 22 สิงหาคม 2559 พล.ต.ท.คำรบ ปัญญาแก้ว ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมเตรียมการรักษาความปลอดภัยและการจราจรสำหรับการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเซีย (ACD Summit) โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม ณ ห้องประชุม ศรียานนท์ โซนซี ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.

IMG_6579IMG_6584 IMG_6575

แบ่งปัน