วันที่ 22 สิงหาคม 2559 ดร.บุษบา ชัยจินดา นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ พร้อมคณะแม่บ้านฯ ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญและมอบเงินช่วยเหลือแก่ข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่และพักรักษาตัวอยู่ใน รพ. จำนวน 3 นาย ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ รพ.ตร.

350

วันที่ 22 สิงหาคม 2559 ดร.บุษบา ชัยจินดา นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ พร้อมคณะแม่บ้านฯ ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญและมอบเงินช่วยเหลือแก่ข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่และพักรักษาตัวอยู่ใน รพ. จำนวน 3 นาย ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ รพ.ตร.

m1223 m38383 m6788

แบ่งปัน