วันที่ 24 สิงหาคม 2559 เวลา 09.30 น. ณ รร.ทวาราวดี ปราจีนบุรี / พล.ต.ท.สุรพล พินิจชอบ ผบช.สง.ผบ.ตร. เป็นประธานพิธีเปิด “โครงการเสริมสร้างความรู้การประชาสัมพันธ์ สานองค์กรสํ่ความสำเร็จ” ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2559 โดยมี พล.ต.ต.อนิกธัญญ์ ชยสุธา ผบก.สท. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ มีผู้เข้าร่วมโครงการจากทีมโฆษกและทีมประชาสัมพันธ์ จาก บช.น., บช.ภ.1-9, ศชต., และจาก บช.ต่างๆ จากทั่วประเทศ จำนวน 200 นาย และ ได้รับเกียรติจาก พล.ต.ต.ทรงพล วัธนะชัย ผบก.น.6 และ รองโฆษก ตร. บรรยายพิเศษหัวขัอ “การประชาสัมพันธ์นโยบายสำคัญขององค์กร”

246

วันที่ 24 สิงหาคม 2559 เวลา 09.30 น. ณ รร.ทวาราวดี ปราจีนบุรี / พล.ต.ท.สุรพล พินิจชอบ ผบช.สง.ผบ.ตร. เป็นประธานพิธีเปิด “โครงการเสริมสร้างความรู้การประชาสัมพันธ์ สานองค์กรสํ่ความสำเร็จ” ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2559 โดยมี พล.ต.ต.อนิกธัญญ์ ชยสุธา ผบก.สท. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ มีผู้เข้าร่วมโครงการจากทีมโฆษกและทีมประชาสัมพันธ์ จาก บช.น., บช.ภ.1-9, ศชต., และจาก บช.ต่างๆ จากทั่วประเทศ จำนวน 200 นาย และ ได้รับเกียรติจาก พล.ต.ต.ทรงพล วัธนะชัย ผบก.น.6 และ รองโฆษก ตร. บรรยายพิเศษหัวขัอ “การประชาสัมพันธ์นโยบายสำคัญขององค์กร”

IMG_4357 IMG_4361 IMG_4360 IMG_4359 IMG_4358

แบ่งปัน