ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง จ้างก่อสร้างเสาธงชาติ สูง 36 เมตร (แบบมีมอเตอร์) และปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณเสาธงชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (วันที่ 16 ส.ค. 2559)

607

ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง จ้างก่อสร้างเสาธงชาติ สูง 36 เมตร (แบบมีมอเตอร์) และปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณเสาธงชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (วันที่ 16 ส.ค. 2559)

FullScreen Mode
แบ่งปัน