วันที่ 26 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.สุวิระ ทรงเมตตา ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าคดีฟอกเงิน ของบริษัท ยูฟัน สโตร์ จำกัด โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

219

วันที่ 26 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.สุวิระ ทรงเมตตา ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าคดีฟอกเงิน ของบริษัท ยูฟัน สโตร์ จำกัด โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

img_7068 img_7067 img_7066 img_7065 img_7064 img_7063 img_7062 img_7059 img_7057 img_7056 img_7055 img_7053 img_7049 img_7047 img_7045วันที่ 26 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.สุวิระ ทรงเมตตา ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าคดีฟอกเงิน ของบริษัท ยูฟัน สโตร์ จำกัด โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

แบ่งปัน