วันที่ 26 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.ปัญญา มาเม่น ที่ปรึกษา (สบ 10) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบ เร่งรัดและติดตามคดีที่มีผลต่อความรู้สึกไม่ปลอดภัยของประชาชน โดยมี พล.ต.ท.อนันต์ ศรีหิรัญ ผู้ช่วย ผบ.ตร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าร่วมประชุม

187

วันที่ 26 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.ปัญญา มาเม่น ที่ปรึกษา (สบ 10) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบ เร่งรัดและติดตามคดีที่มีผลต่อความรู้สึกไม่ปลอดภัยของประชาชน โดยมี พล.ต.ท.อนันต์ ศรีหิรัญ ผู้ช่วย ผบ.ตร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าร่วมประชุม

img_7171img_7157 img_7194 img_7192 img_7191 img_7188

แบ่งปัน