วันที่ 26 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.เจษฎา อินทรสถิตย์ ที่ปรึกษา (สบ 10) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอารักขาและการรักษาความปลอดภัยโดยรอบพระราชฐานวังไกลกังวล โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

149

วันที่ 26 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.เจษฎา อินทรสถิตย์ ที่ปรึกษา (สบ 10) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอารักขาและการรักษาความปลอดภัยโดยรอบพระราชฐานวังไกลกังวล โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

img_7074img_7072 img_7083 img_7077 img_7076

แบ่งปัน