วันที่ 1 กันยายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.สุวิระ ทรงเมตตา ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าในการดำเนินคดีฟอกเงินของบริษัท ยูฟัน สโตร์ จำกัด โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

153

วันที่ 1 กันยายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.สุวิระ ทรงเมตตา ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าในการดำเนินคดีฟอกเงินของบริษัท ยูฟัน สโตร์ จำกัด โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

img_7960img_7965 img_7964  img_7957 img_7956 img_7953 img_7950

แบ่งปัน