วันที่ 1 กันยายน 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.สุวิระ ทรงเมตตา ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานย่อยในการขับเคลื่อนการปฏิรูปองค์กรตำรวจ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

253

วันที่ 1 กันยายน 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.สุวิระ ทรงเมตตา ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานย่อยในการขับเคลื่อนการปฏิรูปองค์กรตำรวจ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

img_7953-1img_7964 img_7960 img_7957 img_7956  img_7950

แบ่งปัน