วันที่ 2 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.อนันต์ ศรีหิรัญ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและบังคับใช้กฎหมายการจราจรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

193

วันที่ 2 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.อนันต์ ศรีหิรัญ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและบังคับใช้กฎหมายการจราจรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

img_8021 img_8019 img_8018 img_8017 img_8016 img_8014 img_8012 img_8009

แบ่งปัน