วันที่ 5 กันยายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการรักษาความปลอดภัยและหน่วยที่เกี่ยวข้องในการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจราจรให้กับ ดาโต๊ะซรี ฮัจญี โมฮัมมัด นาจิบ บิน ตน ฮัจญี อับดุล ราซะก์ นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย และภริยา เนื่องในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

223

วันที่ 5 กันยายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการรักษาความปลอดภัยและหน่วยที่เกี่ยวข้องในการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจราจรให้กับ ดาโต๊ะซรี ฮัจญี โมฮัมมัด นาจิบ บิน ตน ฮัจญี อับดุล ราซะก์ นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย และภริยา เนื่องในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

img_8150 img_8149 img_8148 img_8146 img_8145 img_8144 img_8143 img_8142 img_8141 img_8138 img_8137 img_8136 img_8135 img_8131 img_8128

แบ่งปัน