วันที่ 2 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.เจษฎา อินทรสถิตย์ ที่ปรึกษา (สบ 10) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอารักขาและการรักษาความปลอดภัยโดยรอบพระราชฐานวังไกลกังวล โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

144

วันที่ 2 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.เจษฎา อินทรสถิตย์ ที่ปรึกษา (สบ 10) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอารักขาและการรักษาความปลอดภัยโดยรอบพระราชฐานวังไกลกังวล โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

img_8102img_8115 img_8113 img_8112 img_8110 img_8107 img_8106 img_8104  img_8097

แบ่งปัน