วันที่ 7 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.เจษฎา อินทรสถิตย์ ที่ปรึกษา (สบ 10) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดซื้อเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป ชนิด 2 เครื่องยนต์ (ทดแทน) โดยวิธีพิเศษ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

190

วันที่ 7 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.เจษฎา อินทรสถิตย์ ที่ปรึกษา (สบ 10) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดซื้อเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป ชนิด 2 เครื่องยนต์ (ทดแทน) โดยวิธีพิเศษ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

img_8543img_8541 img_8553 img_8552 img_8545

แบ่งปัน