วันที่ 7 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.ปิยะ สอนตระกูล ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานปฏิรูปการจัดหาอุปกรณ์ประจำกายและอุปกรณ์ประจำหน่วย โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

167

วันที่ 7 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.ปิยะ สอนตระกูล ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานปฏิรูปการจัดหาอุปกรณ์ประจำกายและอุปกรณ์ประจำหน่วย โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

img_8539 img_8537 img_8535 img_8532 img_8531 img_8527 img_8526

แบ่งปัน